Történelmünk

A létesítmény történelme

A Flora Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaságot 1993. január 8-án alapította 48 kertész.

A létesítési cél megvalósítására a 448 taglétszámra bővült társaság Szigetszentmiklóson saját erőből, fél év alatt létrehozta korszerű virágcsarnokát, a szakma centrumát. A 10.000 m2-es csarnok és kapcsolódó létesítményei 1993. december 1-én kezdték meg működésüket. A jelentkező igények kielégítésére az 534 főre növekedett társaság 3.250 m2-rel növelte a virágcsarnokot, ennek használatbavétele 1994 októberében történt meg.

A csarnok 13.500 m2-es részének 1/3-ában vágott virágot, 1/3-ában cserepes dísznövényt, 1/3-ában virágüzleti kellékeket árusítanak. Az árusítóhelyeket a Kft. tulajdonosai és azok bérlői használhatják. A nagybani kereskedelem erősödése miatt 2001. évben 5.100 m2-es logisztikai központ épült a működő csarnokhoz kapcsolódóan: 1.200 m2-es rakodózsilippel, 3.900 m2-es raktérrel. A logisztikai központ megvalósításával egyidejűleg megtörtént a jövőbeni elektronikus (internetes) kereskedelem alapjainak megvalósítása - különös tekintettel az európai uniós csatlakozásunkra - a dísznövény-kereskedelem globalizációjára. Az internetes programunk (kereslet-kínálat) egyelőre csak magyar nyelven érhető el. A virágpiacon kulturált, az időjárási viszonyoktól védett rakodózsilipek biztosítják a be- és kiszállításokhoz a kedvező rakodási feltételeket. A rakodókapacitás bővítésére 2002. évben a meglévő északi rakodózsiliphez csatlakozóan, rámpaszintű nyolcállásos kamionrakodó létesült. A kamionrakodó nyugat felé eső négy állása szabad használatú. A nagyzsilipben az emelőhátfal nélküli kamionok kirakodását a beépített ollós emelőasztalok segítik.

2007. évben 18 állásos kamionrakodó terminált és árumanipulációs központot valósítottunk meg a csarnoképület D-i végéhez kapcsolódóan. A kamionrakodó építését a megnövekedett teherforgalom, a nagykereskedői, áruházlánci áru összekészítésének igénye indokolta. A rakodóállások közül 14 állást tagjaink használnak saját, illetve vásárlói kiszolgálás céljára, 4 állás pedig szabad használatú.

Magyarország legnagyobb egy-, kétnyári kínálatát felvonultató külső árusítószínünk 16 további árusítóhellyel összesen 200 helyre bővült.
Szakmai-kereskedelmi szempontokat értékelve megállapítható, hogy az árusítóhelyek iránti megnövekedett igény mögött tényleges vásárlói kereslet is megjelenik, erősítve ezzel virágpiacunk forgalmát. A külső árusítószín bővítése most is az arra igényt tartó tartós bérlők finanszírozásával valósulhatott meg. Ugyancsak említést érdemel a fenyős árusítósor előtt megépült, az időjárástól védő előtető megépítése.

Az előtető az áru, az árusítók és a vevők számára is kedvezőbb működési körülményeket biztosít.
2010. évben megvalósult a 18 állásos kamionrakodó D-i oldalán tervezett 22 állásos rámpa: 72 m hosszal, 3 m szélességgel, előtetővel - acélszerkezetű kialakítással. Ehhez tartozik a 7 db hűtőaggregát áthelyezése, a térvilágítás megoldása (bontás-építés) és a rámpa megvilágítása. A 70 cm magasságú rámpa ą 15 cm mechanikus rámpakiegyenlítővel a kis és közepes méretű gépkocsik rakodását segíti.

A nagy forgalmat vonzó napok parkolási tapasztalata alapján, a külső szín alatti árusítóhelyek parkolóinak biztosítására, valamint az előző bekezdésben ismertetett rakodórámpa rakodóterületének kialakítása miatt, viacolor burkolatú parkolóterületünket 3.000 m2-rel bővítettük, mely kb. 85 parkolóhely kialakítását tette lehetővé.

Az összesen kb. 8.100 m2-es parkolóterületünk szakaszos felújításának keretén belül megtörtént a külső elárusítósor és kerítés közötti (Ny-i oldalon, kb 3.500 m2) terület, valamint a D-i oldalon a tervezett fedett rámpa előtti, külső árusítósor vége alatti területsáv (kb. 4.600 m2) felújítása - elsősorban a vásárlókocsik rázás- és zökkenőmentes haladása érdekében.

2010. évben a nagycsarnok fűtési rendszerének felújítása is megtörtént. A felújítás részben hatásfok növekedést eredményez, részben a fűtőtestek közlekedőfolyosók fölé helyezésével, a készülékek egyedi szabályozási lehetőségével megoldható lesz az elárusítóhelyek fűtési igényének rugalmasabb követése.

Vásárlói Nagybani Virágpiacunk üzemeltetését biztosító, szinten tartó munkálatokon túli fejlesztések, beruházások elsősorban vevőinket szolgálják, ide vonzva a magyar virágkereskedőkön túl a környező országokból egyre nagyobb számban érkező vásárlóinkat is.