Page 35 - Flora magazin 201501

Basic HTML Version

35
www.florahungaria.hu
|
Bevásárlókocsi
részt a nagykereskedők, a gyártók és a termesztők is tudnak szá-
molni velem. A „húzósabb” időszakokban nagyobb biztonsággal
számíthatok az árura.
Apukája után ugyanazt a kört Attila is bejárja. A kiskereske-
delmi részen kezdi, sorra járja azokat a vágottvirág-termesztőket,
akiktől vásárolt, rendezi a számlákat. Közben betér a „kellékesek-
hez”, ahol a bevásárlólistáján szereplő termékeket maga válogat-
ja ki. Megvannak a bejáratott helyei, az egyiken az organzát és a
csomagolóanyagokat, a másikon az apró fadíszeket, megint má-
sutt a vintage stílust megtestesítő dekorációs anyagokat, kedves
apróságokat, figurákat. De így van ez a gyertyák, kosarak, kaspók,
vázák, üvegáruk tekintetében is. Végül átmegy a nagykereskedel-
mi csarnokrészbe, ahol beszerzi a hazai és importból származó
vágott virágokat és cserepes növényeket.
Attila 18 éve rendszeres, vidékről érkező vásárlója a Flora
Hungáriának. Ezalatt megismerkedett a kertészekkel, megbizo-
nyosodott az általuk termelt áruk minősége felől. A megbízható
partnerek keresése folyamatosan alakította a vásárlási szokásait.
Az üzletében forgalmazott vágott virágok és cserepes dísznövé-
nyek 98%-át szerzi be a Flora piacon, de akad néhány szezonális,
virágzó cserepes növény (mikulásvirág, ciklámen, egynyári növé-
nyek), amelyek kiváló helyi (kecskeméti) kertészetektől kerülnek
a boltjába.
A vágott virágokat (Alstromeria, Heliconia, Strelizia, krizan-
témok, liliomok, mini gerberák, gerberák), amikor csak lehet,
magyar termesztőktől szerzi be. Emellett évek óta néhány impor-
tőrrel is jó üzleti kapcsolatot ápol. Tőlük választékbővítő, vágott
különlegességeket vagy magyar árut kiváltó, vágott virágot vásá-
rol, amikor abból nem elérhető a hazai. Elmondta, hogy alapve-
tően elégedett a Florán elérhető választékkal és minőséggel. A
legtöbb dolgot megtalálja itt, amire szüksége van a csokorköté-
szethez, dekorációkhoz, egyéb kiegészítők értékesítéséhez.
Ami a hangulatot illeti? Attilát mindenütt szeretettel fogad-
ták. Sehol nem maradt el a mosoly vagy az apró kis viccelődés. A
hangulat sokkal inkább tűnt barátinak, mint szigorúan üzletinek,
ami vélhetően a kölcsönös megelégedettséget jelzi.