Page 15 - Flora magazin 201501

Basic HTML Version

15
www.florahungaria.hu
|
Szakmai információ
Az értékhatárok (súly, ár) tekintetében fontos tudni, hogy nem
együttes feltételek, bármelyik érték meghaladása EKAER-szám
igénylését vonja maga után.
Az EKAER-szám kérésére kötelezettnek az Ügyfélkapun keresz-
tül felhasználónevet és jelszót kell igényelnie. Az elsődleges
regisztráló ezután bárkit megbízhat, hogy a továbbiakban he-
lyette és nevében az EKAER-felületen intézkedjen.
Az EU-ból Magyarországra érkező áru esetén, amennyiben
termékbeszerzés történik, a címzett a bejelentésre kötelezett.
A címzett az áfatörvény szerinti vevő, aki az árut ténylegesen
megvásárolja.
AZ EKAER-számot a termék fuvarozásának a megkezdéséig
(a kamion elindulásáig) kell megkérni, egyben bejelenteni a
rendszer által kért adatokat.
A termék adatainál a vámtarifaszámot (nem kockázatos ter-
mék esetén 4, kockázatos termék esetén 8 számjegyig); a súlyt
(bruttó tömeget kg-ban), értéket (a beszerzési, értékesítési,
előállítási ár valamelyikét), a fuvarozás indokát (értékesítés, be-
szerzés, bérmunka, egyéb cél).
A kamion megérkezésekor a címzett, ill. az átvevő feladata,
hogy megtegye a bejelentést a kirakodási címre érkezéskor de
legkésőbb az azt követő munkanapon az érkezés időpontjáról.
Amennyiben az áru nem termékértékesítés céljára érkezik (pl.
bérmunka), a bejelentést az átvevőnek kell megtenni, „egyéb
cél” megjelöléssel.
Az EKAER-számot a fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani.
Magyarországról kimenő fuvar esetén az áru feladója (eladó)
az adatbejelentésre kötelezett. Neki kell bevinni a rendszerbe
a felrakodás tényleges időpontját, valamint a fentiekhez ha-
sonló tartalmú adatokat.
Belföldön történő szállítás esetén a feladónak (az áru eladó-
ja) kell kérni az EKAER-számot és bejelenteni az adatokat. Az
érkezés időpontját (aznap, de legkésőbb másnap) az átvevő
vagy a feladó is bejelentheti.
Az EKAER-szám kérésére kötelezettnek uniós tagországból
történő beszerzéshez és belföldi értékesítéshez kapcsolódó
EKAER-szám igényléséhez kockázati biztosítékot kell adnia.
Az Unióból érkező áru esetén a címzett, belföldön a feladó a
biztosíték fizetője.
Mértékét tekintve a biztosítéknak folyamatosan el kell érnie
a megelőző 60 napban teljesített, EKAER-es termékbejelen-
tések adó nélküli értékének 15%-át, ezt először január 31-én
kell kiszámolni az előző 30 nap adatai alapján, utána pedig
március 1-jéig.
Az EKAER felületén lehet nyomon követni a kockázati bizto-
síték mértékét, ha nem nyújt fedezetet, nem igényelhető az
azonosító szám.
Teljesíthető letéti számlára, ill. az adóhatóság által nyilvántar-
tásba vett garanciavállaló (garantőr) által tett garanciával.
Nem kötelező biztosítékot fizetni a minősített adózónak, il-
letve azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2 éve működnek,
nincs felfüggesztve az adószámuk, és nincs köztartozásuk.
A biztosíték összegét az adóhatóság az adótartozásba beszá-
míthatja.
EKAER-ellenőrzésekor a fuvarozó nyilatkoztatható a termék és
a fuvarozás körülményeiről, a megbízó személyéről.
Ha EKAER-szám hiányában történik a szállítás, vagy a beje-
lentés hibás, a termék igazolatlan eredetű árunak minősül. Ez
esetben a mulasztási bírság összege az áru értékének 40%-
áig terjedhet.
Fuvarozott termék
– ugyanazon megrendelő
(címzett átvevő) részére
– egy gépjárművel szállítják
(a gépjármű egyszeri mozgása során)
– egy átvételi helyre
Kockázatos élelmiszer:
Egyéb kockázatos termék:
Nem kockázatos termék:
200 kg-ot és/vagy 250e Ft-ot meghaladja
a termék mennyisége/értéke
500 kg-ot és/vagy 1 millió Ft-ot meghaladja
a termék mennyisége/értéke
2500 kg-ot és/vagy 2 millió Ft-ot meghaladja
a termék mennyisége/értéke
Útdíjköteles
200 kg-ot és/vagy 250e Ft-ot meghaladja
a termék mennyisége/értéke
500 kg-ot és/vagy 1 millió Ft-ot meghaladja
a termék mennyisége/értéke
Nem útdíjköteles
Szállító gépjármű típusa
Forrás: Adóvilág 2015. január