Cikkek

Virágvásárlási szokások

Kutatás háttere:
- A Flora Hungaria Kft. átfogó képet szeretne kapni a magyar lakosság
virágvásárlási szokásairól annak érdekében, hogy a tervezett reklámkampánya hatékonynak bizonyuljon.

- A kutatás közelebbi célja a lakosság virág vásárlási szokásainak.

(vásárolt virágok típusa, vásárlás gyakorisága, költés mértéke, vásárlás és nem vásárlás okainak feltárása) valamint a virág vásárlók és nem vásárlók szociodemográfiai összetételének feltárása.

- A kutatási célok megválaszolása érdekében a Nielsen omnibusz kutatást végzett a Flora Hungaria Kft. részére.

A Kutatás módszertana

Célcsoport: 18-59 éves lakosság

Minta: Országos reprezentatív minta a 18-59 éves magyar lakosságra nem, kor, lakóhely és végzettség szerint Kérdezés módja: személyes otthoni megkérdezés Mintavételi mód: többlépcsős rétegzett mintavétel, véletlen kiválasztás születésnapi kulccsal

Mintanagyság: N=800

Terepmunka ideje: 2016. július 11-16.

.     A megkérdezettek 68 százaléka szokott bizonyos időközönként virágot

vásárolni, ez az arány nők és férfiak esetében, illetve korösszetétel szerint nem mutat szignifikáns különbséget.

.     A megkérdezettek csaknem fele nem tudott konkrét indokot

megemlíteni, hogy miért nem szokott bizonyos időközönként virágot vásárolni, ugyanakkor a válaszadók közel tizede említette a nem vásárlás okaként azt, hogy a virág drága, illetve, hogy ő maga nem szokott vásárolni, általában másvalakitől kap virágot.

.     A virágot bizonyos időközönként vásárlók 90 százaléka szokott vágott

virágot vásárolni, ez az arány a férfiak esetében szignifikánsan magasabb, míg a nők jelentősen többen szoktak cserepes szobanövényt és balkonnövényt vásárolni. A vágott virágot vásárlók körében szignifikánsan alacsonyabb az általános iskolát végzettek aránya, míg a cserepes szobanövényt vásárlók között magasabb arányban képviseltetik magukat a nők, a magasabb végzettséggel illetve keresettel rendelkezők.

.     Korösszetétel alapján elmondhatjuk, hogy az idősebb korosztály

körében szignifikánsan magasabb azok aránya, akik erkélyre való balkon növényt szoktak vásárolni.

.     Vásárlási gyakoriság tekintetében leggyakrabban vágott virágot

szokták vásárolni a megkérdezettek, fele részben legalább néhány havonta.

Ugyanez az arány a cserepes szobanövények esetében 33%, míg legritkábban balkonnövényt szoktak vásárolni  a megkérdezettek. (64 százalékuk évente). A virágvásárlási gyakoriság nemek tekintetében, illetve korcsoportonként nem mutat szignifikáns különbséget.

.     10-ből több, mint 9 válaszadó vágott virágot virágüzletben szokott

vásárolni, a második releváns csatorna a hipermarket, ugyanakkor itt a megkérdezettek csupán kicsit több, mint egy tizede szokott vásárolni, a férfiak esetében ez az arány szignifikánsan alacsonyabb.

.     A válaszadók több, mint kétharmada virágüzletben szokott cserepes

szobanövényt vásárolni, 33%-uk  pedig hipermarketben szerzi be ezt a virágtípust. A kertészeti áruház, mint beszerzési forrás, a fiatalok körében szignifikánsan alacsonyabb.

.     Balkonnövény esetében a legkedveltebb csatorna a kertészeti áruház

(40%), majd azt követi a virágüzlet (35%).

.     Vágott virágot a megkérdezettek több mint 80%-a ajándékozás

céljából, 10-ből 4 ember pedig alkalomra vesz.

.     Cserepes szobanövényt a válaszadók nagy része (67%-a) szintén

ajándékozás céljából vesz, ugyanakkor ezen virág típus esetében magas a saját részre illetve otthonra való vásárlás aránya, akárcsak a balkonnövény esetében.

.     Vágott virág esetében a költés mértéke  500 és 3000 forint között

mozog, a cserepes szobanövényre a válaszadók fele átlagosan 1501-3000 forintot szánnak, míg balkonnövény esetében legmagasabb a 4500 forint feletti költés mértéke.

.     Általánosságban elmondható, hogy a megkérdezettek nagy része nem

szokott a virágokkal illetve virágvásárlással kapcsolatban tájékozódni, azok akik információt gyűjtenek, legnagyobb arányban a TV-t illetve nyomtatott sajtót említették.

.     A férfiakat szignifikánsan alacsonyabb mértékben befolyásolja az ár

virágvásárláskor, míg a nőknek fontosabb a virág fajtája.

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások

 

Virágvásárlási szokások