Cikkek

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével (VP-2-4.1.3.1.-16)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése, a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését. Kiterjed továbbá a kertészeti gazdaságok épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésére, felújítására, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

Pályázók köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mezőgazdasági termelők, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
A Felhívás keretében termelői csoportok és termelői szervezetek kollektív beruházás iránti támogatási kérelem benyújtására is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre
A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. Továbbá új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Támogatás mértéke:
Közép-magyarországi régióban: max. 40%
Nem közép-magyarországi régióban: max. 50%
Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén: max. 500 millió Ft
Kollektív projekt esetén: max. 1 milliárd Ft

A pályázatok benyújtása 2016. március 7-től 2018. március 6-ig lehetséges.
A soron következő értékelési határnap 2017. január 31-e.

Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása (VP2-4.1.3.5-16)

A felhívás célja a kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. Kiterjed továbbá az építéssel nem járó kertészeti eszközök, a kertészeti ágazathoz kapcsolódó erőgépek, munkagépek beszerzésének támogatására.

Pályázók köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon Mezőgazdasági termelők, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek, és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A Felhívás keretében termelői csoportok és termelői szervezetek kollektív beruházás iránti támogatási kérelem benyújtására is van lehetőség.

Támogatható tevékenységek köre
A felhívás keretében önállóan támogatható a versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó, kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, munkagépek, gépek, eszközök beszerzése. Önállóan nem támogatható tevékenységek az általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek, mint például mérnöki, hatósági eljárási díjak, számítógépes szoftverek megvásárlása.

Támogatás mértéke
Közép-magyarországi régióban: max. 40%,
Nem közép-magyarországi régióban: max. 50%
Támogatás összege:
Egyéni projekt esetén: max. 10 millió Ft
Kollektív projekt esetén: max. 20 millió Ft

A pályázatok benyújtása 2017. január 6-tól 2019. január 7-ig lehetséges.
A soron következő értékelési határnap 2017. február 06.