Cikkek

GKI árufuvarozói képzés indul a Flora Hungarián

Kinek kell?
Minden gépkocsivezetőnek, aki megengedett össztömeg a 3.5 tonnát meghaladó tehergépkocsit vezet.

Alap GKI:

2009.09.10.-után szerezte a „c”- kategóriáját

GKI felújító:

Akiknek lejárt az igazolvány érvényessége, vagy 2009.09.10-után szerezte C –kat jogsíját.

A jelentkezés feltétele:

  • 2db igazolvány kép
  • jogosítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya másolat (mindkét oldalt kérem másolni)
  • GKI kártya másolata

A vizsga feleletválasztásos teszt kitöltése ( 3 X 40 kérdés).

A tanfolyam és vizsga díja: 70 000.-Ft.

GKI kártya díja: 9 900.-Ft.

A vizsgára való felkészülés lehet tantermi, 32 óra kötelező részvétellel vagy az E-Educatio Információtechnológiai Zrt. e-learning programjának segítségével, elérhetővé teszi az elméleti tanfolyamokat "otthonról kényelmesen a karosszékből" mindenki számára.
A keretrendszer és a tananyagok a hatályos előírások szerint az NKH által akkreditáltak, ami nemcsak a jogszabályi megfelelőségnek garanciája, de a tananyagok magas színvonalának is úgy szakmai mind didaktikai szempontból.

Miért Kell?

Az árufuvarozás általános politikája

A fuvarozó vállalkozások garantálják a megbízóiknak, hogy az elvállalt szállítási munkákat a megbízásban rögzített határidőben, minőségben és hiánytalanul elvégzik. Ez csak úgy érhető el, ha a gépkocsivezetők is legjobb tudásuk szerint és teljes odafigyeléssel végzik a munkájukat, betartják és követik az utasításokat.

A képzési program célcsoportja Tehergépkocsi valamint járműszerelvény vezető: szakemberek.

Felnőtt korú, a feladat ellátásához szükséges egészségügyi alkalmassággal, érvényes vezetői engedéllyel, árufuvarozást végző vállalkozók és foglalkoztatottak.

A képzés célja: a közúti közlekedés biztonságának javítása, a tehergépkocsi vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének kialakítása, hogy a tehergépkocsi vezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el az áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket. Olyan szakemberekké kell válniuk, akik minden szempontból alkalmasak a tevékenység balesetmentes ellátására.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

  • Személyes jellegű kompetenciák
  • Társas kompetenciák
  • Módszer kompetenciák

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:

  • Alapfokú iskolai végzettség
  • Érvényes "C", és/vagy "C+E" - kategóriás jogosítvány
  • felújításnál, régi GKI kártya

A tanfolyam feladata:

Hogy a fenti célok elérése érdekében a résztvevőkkel alaposan megismertetni, feleleveníteni, aktualizálni, kiegészíteni, továbbfejleszteni a már meglévő kompetenciákat.

A képzés módszere:

Csoportos szakmai képzés, irányítással. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, hallott szakmai szöveg feldolgozása feladatvégzéssel, információk önálló rendszerezése, tapasztalatok helyszíni ismertetése, esettanulmányok elemzése és gyakorlati feldolgozása. Felkészítés a teherszállítás során alkalmazott infokommunikációs eszközök használatára.

Biztonság és környezet

A gépkocsivezetők itthoni és különböző országok vállalatainak telephelyein végeznek rakodási, szállítási tevékenységet. Fontos, hogy az ott érvényben lévő biztonsági előírásokat kövessék és szigorúan betartsák!

Környezet

Az Európai Unió elkötelezett híve a környezetkímélésnek. Ezért elvárják miden munkavállalótól is, hogy tartsa be a környezetvédelemre vonatkozó előírásokat/utasításokat.
Az Únió környezet politikája többek között a káros gázok, gőzök és folyadékok nagymértékű kiáramlásának, a környezetszennyezésének az elkerülésére irányul. Az új (euró 6-os) előírás is hozzájárul a környezet kíméléséhez.

Az AETR

A gépkocsivezetők munkavégzésével kapcsolatos szabályokat egy nemzetközi egyezmény, az AETR egyezmény tartalmazza. Az alábbi táblázatban megtalálja a főbb kifejezéseket és előírásokat:

FOGALMAK MEGHATAROZASOK
napi vezetési idő 24 órás periódusban vezetéssel eltölthető idő
megszakítás Két vezetési ciklus közti időtartam, amikor munkával összefüggő tevékenység nem végezhető
pihenőidő legalább 45 perces megszakítás nélküli időtartam, amikor a gépkocsivezető szabadon rendelkezik az idejével
napi pihenőidő 24 órás periódusban, a munkabefejezéstől munkakezdésig egybefüggő, pihenéssel eltölthető minimális idő, mely megszakítható két részre, ez esetben összesen legalább 12 óra, az első része legalább 3 óra és a második legalább 9 óra megszakítás nélkül. Ez idő alatt munka nem végezhető.
a hét fogalma hétfő 00:00 óra és vasárnap 24:00 óra közötti időtartam
napi vezetési idő maximum napi 9 óra
heti két alkalommal 10 órára növelhető
heti vezetési idő maximum 56 óra (4x9 óra + 2x10 óra)
2 heti vezetési idő bármely egymást követő két héten maximum 90 óra
vezetési idő megszakítás legkésőbb 4 óra 30 perc vezetési idő után, legalább 45 perc, amit fel lehet bontani két részre, egy legalább 15 perces és 30 perces időtartamra
napi pihenőidő legalább napi 11 óra, heti 3 alkalommal 9 órára csökkenthető
heti pihenőidő Legalább 45 egybefüggő óra, amely lerövidíthető 36 órára a gépkocsivezető lakóhelyén vagy állomáshelyén vagy 24 órára ezeken a helyeken kívül. A heti pihenőidő lecsökkenthető egy rendszeres (45 óra) és egy csökkentett (24 óra) pihenőre. Vagyis minden második héten kötelező a legalább 45 órás pihenő. A csökkentést kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik héten.
A napi pihenő eltölthető alvóhellyel rendelkező hajón, vagy vasúton is, Ilyenkor a pihenőidő megszakítható legfeljebb kétszer, egyéb tevékenységek végzésére, amelynek összetevékenységi ideje nem lehet több mint 1 óra. A megszakításra használt időket pihenő időben duplán (2óra) pótolni kell.
A vezetési és pihenő idő igazolására a gépkocsivezető köteles magánál tartani az előző 28 napi tachográf korongjait, illetve a digitális kártyáját is!

Bővebb információ a képzéssel kapcsolatban:
Homoki László
Tel.: +36 30 977 8800

Jelentkezés:
+36 70 415 5243

marketing@florahungaria.hu